Geldinzamelingsactie

De recente uitbreiding van Muziekcentrum Aurora is financieel een groot project voor de vereniging Aurora. Een deel hiervan is gefinancierd middels een lening met garantstelling van de gemeente. Het resterende deel is opgebracht door leden van Aurora zelf en de muzikale gemeenschap in Driebergen-Rijsenburg. Dit is een mooi principe, want hiermee wordt het muziekcentrum dus ook echt van ons allemaal. De optredens bij activiteiten in het dorp, de lessen aan de leerlingen in de nieuwe oefenruimtes en het muzikale plezier in het nieuwe, duurzame en multifunctionele centrum krijgen hierdoor nog meer maatschappelijke verbinding.

Het gedeelte dat Aurora zelf moet opbrengen, bedraagt €50.000,-. Dit is een fors bedrag voor onze vereniging. Dit is ook de reden dat wij u vragen om een belangrijke bijdrage in de vorm van een eenmalige donatie. Hiermee levert u een structurele, dus duurzame bijdrage aan de levendigheid van ons dorp op muzikaal gebied. Dit is onderdeel van de totale maatschappelijke bijdrage die we met u en met de vereniging samen doen.

Er is een overzicht beschikbaar met alle donaties en inkomsten ten behoeve de actie tot nu toe.

Vader en dochter maken muziek

U kunt ook de folder downloaden (PDF) die speciaal voor deze inzamelingsactie is gemaakt.