Voorwaarden verhuur

Overeenkomst:U maakt gebruik van het gebouw van Muziekvereniging Aurora op afgesproken datum en dagdeel voor muzikale of culturele activiteiten.
Het gebouw wordt niet verhuurd voor feesten.
Borg:Er wordt een bedrag van € 100,- borg gevraagd voor eventuele (kleinere) goederen die kapot gaan of nadien verdwenen blijken te zijn en voor mogelijke extra schoonmaakwerk­zaam­heden (bv. wanneer de vloer/toiletten niet schoon is/zijn). De borg wordt contant vooraf bij overhandiging van de sleutels verlangd. De borg zal worden terugbetaald na inspectie van het gebouw en na teruggave van de sleutels.
Extra kosten: Indien de borg niet voldoende is om het gebouw in originele staat terug te brengen, zullen de gemaakte kosten worden verhaald op de huurder.
Extra kosten alarm: Voor eventuele kosten welke verbonden zijn aan de controle van het gebouw door het beveiligingsbedrijf n.a.v. niet adequaat opvolgen van de richtlijnen bij het hanteren van de code en het afsluiten van het gebouw wordt € 50,- in rekening gebracht.
Betaling:U dient de factuur bij afsluiting uiterlijk 2 weken na afsluiten van de huurovereenkomst te voldoen op rekening:
NL54 RBRB 0919 2373 12 t.n.v. Muziekvereniging Aurora.
Sleutels:U ontvangt de sleutels in het gebouw op de dag van de huur en u geeft de sleutels af in het gebouw na overleg. De naam en telefoonnummer van diegene die opent, ontvangt u uiterlijk een week voor de huurdatum per e-mail. Bij ontvangst van de sleutels ontvangt u instructies over het gebruik van het gebouw. Tevens is er een infomap aanwezig.
Overig:Het gebruik van de muziekinstallatie en speakers is niet toegestaan. Het betreden van de naastgelegen sportvelden is niet toegestaan. U draagt zelf zorg voor inkoop van drank en eten (tenzij anders afgesproken), voor beheer en opruimen/schoonmaken na afloop en voor afvoer van afval/vuilniszakken. Deze mogen niet in de containers van de aanliggende sportverenigingen worden gegooid. Muziekvereniging Aurora is niet verantwoordelijk voor het toezicht op en naleving van de regels rondom alcoholgebruik. De huurder is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
Annulering:Annulering is mogelijk tot 6 weken voor de reserveringsdatum. Bij annulering na die datum wordt 75% van huursom in rekening gebracht.
Contactpersoon:Uw Aurora-contactpersoon voor de verhuur is:
Peter Lamark, verhuur@muziekvereniging-aurora.nl.
Het gebouw is niet beschikbaar voor feesten