Muziekles op slagwerk

Bij Aurora kun je leren drummen en andere slagwerkinstrumenten leren bespelen.

Als je bij Aurora komt spelen, krijg je les op zowel melodisch als ritmisch slagwerk. Daarnaast kun je samenspelen in de slagwerkgroep en in de orkesten van Aurora. Je krijgt les van onze nieuwe slagwerkdocent Jaap Firet, in muziekcentrum Aurora.

Jaap (1988) komt uit De Bilt en heeft zijn passie voor (melodische) muziek en percussiegroepen opgedaan bij de Koninklijke Biltse Harmonie. Al op 10-jarige leeftijd speelde hij mee met de slagwerkgroepen en jeugdorkesten. Hij is er inmiddels ook docent slagwerk. Jaap volgde de opleiding Art of Sound aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij studeerde af als sound engineer met hoofdvak producing en bijvak jazz drums.  

Op het conservatorium schreef Jaap ook veel muziek, vooral voor slagwerk, en kreeg hij belangstelling voor het leiden van slagwerkgroepen. Daarom deed hij de opleiding slagwerkinstructeur en -directie bij de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

Jaap is inmiddels werkzaam (geweest) voor een flink aantal verenigingen als instructeur, slagwerkdocent en dirigent. De Koninklijke Biltse Harmonie, Slagwerkgroep ORVEO en Crescendo Baarn zijn hier voorbeelden van. Ook houdt hij zich bezig met slagwerkgerelateerde schoolprojecten, onder andere voor de Stichting Tact en Kunstenhuis De Bilt/Zeist. 

Wil je slagwerk leren spelen, neem dan contact op met Jaap Firet, 06-81469535 of jpfiret@gmail.com