Ondersteuning Stichting Elise Mathilde Fonds

Op 22 februari 2019 heeft de Stichting Elise Mathilde fonds besloten om de uitbreiding van het muziekcentrum financieel te ondersteunen met een bedrag van € 5.000,00. We zijn zeer dankbaar voor deze ondersteuning.

Op de website van de Stichting Elise Mathilde Fonds is te lezen dat “de stichting steun [geeft] aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert.” Een betere beschrijving van de hogere doelen van de uitbreiding van het muziekcentrum is nauwelijks denkbaar!