Uitbreiding Muziekcentrum Aurora

   

Aurora heeft een grote rol in het muzikale en maatschappelijke leven in het dorp. Om deze rol te kunnen blijven spelen, is in 2019-2020 een ingrijpende verbouwing van Muziekcentrum Aurora uitgevoerd. Naast de uitbreiding van de grote zaal zijn er drie nieuwe lesruimten gekomen, zodat er beter en gelijktijdig les kan worden gegeven.  We zorgen er voor dat kinderen betere muziekles in het dorp kunnen krijgen.


Impressie van het muziekcentrum na verbouwing

Er zijn nog meer afbeeldingen van het muziekcentrum beschikbaar na de uitbreiding. Door de uitbreiding is een volwaardig multifunctioneel gebouw ontstaan. Optredens, repetities en lesactiviteiten kunnen tegelijk plaats vinden.

Daarnaast is de akoestiek en daarmee de geluidsbescherming voor de muzikanten binnen het gebouw verbeterd, zodat er op een hoger niveau muziek gemaakt kan worden. Zo groeien we ook in kwaliteit.

Tot slot heeft Muziekcentrum Aurora een energieneutrale ambitie gerealiseerd. We zijn van het gas af, de isolatie is sterk verbeterd, er worden zonnepanelen aangelegd, en de vloerverwarming en klimaatbehandeling met warmtepomp zorgen voor een energieneutraal gebouw. Hiermee is Aurora voorbereid op de toekomst.

Om dit allemaal te kunnen realiseren is een geldinzamelingsactie gestart. Met uw donatie doet u met ons mee en kunt u hier een blijvende bijdrage aan leveren. Ook dat is een vorm van duurzaamheid.

De verbouwing in volle gang