Donatie Carel Nengerman Fonds

Op 11 juni 2019 heeft Muziekvereniging Aurora een donatie van €1.000,– ontvangen van de Stichting Carel Nengerman Fonds. Deze donatie is gedaan in het kader van het Festival Musicale. We zijn de Stichting Carel Nengerman zeer dankbaar voor deze waardevolle ondersteuning. De stad en de provincie Utrecht staan centraal voor het Carel Nengerman Fonds. Het … Lees meer

Festival Musicale zeer succesvol

Op 6 april 2019 heeft Aurora het Festival Musicale georganiseerd, een muzikaal en culinair feestje ten bate van de uitbreiding van het Muziekcentrum Aurora. Het was een zeer succesvolle dag, vol positieve energie en mensen die elkaar ontmoetten. De totale opbrengst ten bate van de uitbreiding van Muziekcentrum Aurora was boven verwachting: €13.618,15 !!! U … Lees meer

Donatie van Stichting Wel-Doen Driebergen

Op 10 maart 2019 heeft de Stichting Wel-Doen Driebergen (SWD) besloten om een bijdrage te verstrekken van €12.956,84 ten behoeve van de realisatie van duurzame verlichting in het nieuwe Muziekcentrum Aurora. Wij zijn hier zeer dankbaar voor. De Stichting Wel-Doen Driebergen (SWD) ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, educatie, kunst, milieu, duurzame ontwikkelingen, religie … Lees meer

Ondersteuning Stichting Elise Mathilde Fonds

Op 22 februari 2019 heeft de Stichting Elise Mathilde fonds besloten om de uitbreiding van het muziekcentrum financieel te ondersteunen met een bedrag van € 5.000,00. We zijn zeer dankbaar voor deze ondersteuning. Op de website van de Stichting Elise Mathilde Fonds is te lezen dat “de stichting steun [geeft] aan instellingen die een algemeen … Lees meer

100ste donatie binnen!

Een leuke mijlpaal: op 22 februari 2019 is de hon-derd-ste donatie binnengekomen. Wat is het mooi om te zien dat de actie zo breed gedragen wordt. Ondanks alle steun zitten we nu op een-derde van het beoogde doel. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Gelukkig loopt de kaartverkoop van het Festival Musicale … Lees meer

Ondersteuning K.F. Hein Fonds

Op 23 januari 2019 heeft het K.F. Hein Fonds besloten om de uitbreiding van het muziekcentrum financieel te ondersteunen met een bedrag van € 5.000,00. We zijn zeer dankbaar voor deze ondersteuning. Het is mooi om te zien dat de uitbreiding van het muziekcentrum door het fonds wordt gezien als maatschappelijk doel om de lokale … Lees meer

We lopen tegen een muur

Inmiddels lopen we tegen een muur…die er eerst niet stond! Hieronder is te zien dat de fundering al klaar is en dat de meeste muren al bijna overeind staan. Het gaat dus goed met de verbouwing, die met vereende krachten wordt uitgevoerd. Sommige orkestleden blijken ineens te kunnen metselen!

De verbouwing is gestart!

Op maandag 3 december is de verbouwing dan eindelijk van start gegaan, na enkele weken van voorbereiding door een aantal orkestleden. Hieronder kunt u zien wat er zoal gedaan wordt:

Roomboter-amandelstaven-actie

Op 24 november is een aantal leden van Aurora weer aan de deur geweest voor de jaarlijkse roomboteramandelstavenactie. Deze actie doen we als vereniging jaarlijks, in samenwerking met een lokale bakker. Dit jaar zijn de amandelstaven gebakken door Bakkerij Wim Aalbertsen. In totaal zijn er 700 amandelstaven verkocht, met een totale winst van bijna €1.800,–. … Lees meer

Snoeiwerkzaamheden

We zijn hard aan het werk met het opruimen rondom ons gebouw! Een goed begin van de verbouwing van het nieuwe muziekcentrum.